Urządzenie HOT BOX może obsługiwać jedynie personel do tego uprawiony oraz przeszkolony. Podstawą do obsługi jest zapoznanie się sumiennie z instrukcją obsługi oraz bezwzględne przestrzeganie zasad BHP. Informujemy, że firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentulane szokdy powstałe w wyniku niedbałości i nieprzestrzegania wskazówek zawartych w tej instrukcji.

           Wszelkie prawa zastrzeżone/ Prawa autorskie - dotyczące wskazówek. urzadzenia, wszelkich pomocy wyprodukowanych przez firmę na potrzeby urządzenia = są chronione przepisami prawa. Każde ich wykorzystanie w innym celu niż przewidziano wymaga pisemnej zgody firmy PPH SZKOLTECH Tadeusz Suchodolski.